ติดต่อเรา

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ติดต่อสอบถาม หรือติดต่อขอรับ Courses Outline and CV

โดยระบุความต้องการของท่าน ว่าต้องการเชิญไปบรรยายหลักสูตรใด วันที่เท่าไหร่

มาทาง Email : AJprasert.s@gmail.com
เบอร์อาจารย์ : 090-669-3100
เบอร์เลขาฯ : 080-981-6555